FIRMAST

kartaIntermodal Partnership OÜ on eraettevõte mis ühendab oma ala professionaale.

Ettevõtte suunaks on ratsionaalne ja kvaliteetne rahvusvaheliste veoste korraldamine, kaasaarvatud endise NSVL maades. Põhisuunaks on konteinerveod raudteetranspordiga.

Meie missiooniks on pakkuda oma klientidele innovaatilisi, kindlaid ja ökonoomseid logistilisi lahendusi.

TEENUSED

Raudteeveod

Käies kaasas raudteetranspordi pidevalt arenevate võimalustega pakub Intermodal Partnership OÜ oma klientidele optimaalseid ekspertlahendusi rahvusvahelisteks konteinervedudeks Balti mere sadamate ja Ida Euroopa maismaa kaudu, piiriületust 1520 ja 1435 rööpmelaiusega riikide vahel. Ettevõte opereerib privaatvagunite pargiga vedudeks 1520 piirkonna teedel. Lokaalsete partnerite võrk piirieelsetes ja riigisisestes intermodaalsetes terminalides tagab kvaliteetse teenuse soodsatel ja paindlikel tingimustel nii pikaajaliste projektide, kui ka ühekordsete konteinervedude puhul.

Autoveod

Intermodal Partnership OÜ pakub oma klientidele konkurentsivõimelise hinnaga professionaalset ja usaldusväärset rahvusvaheliste ning siseriiklikke konteinervedude teenust autotranspordiga. Ettevõtte kauaaegsed partnerid autovedude alal pakuvad teenust nii universaalsete, kui ka spetsiifiliste konteinerite transportimisel SRÜ ja EL riikide vahel ning samuti EL ja Tolliliidu sees. Transporti teostavad väljaõppe saanud autojuhid, autodega mis vastavad Euroopa Liidu ökoloogilistele normidele, omades vastutuskindlustust ja ohtlike veoste teostamise luba.

Tank-konteineritega veod

Intermodal Partnership OÜ positsioneerib ennast nafta-/keemiatööstuse ja toiduainetetööstuse 4PL partnerina vedelate toorainete impordi-ekspordi logistika alal endise NSV maadesse ja Lääne-Euroopasse. Ettevõtte eeliseks on tugevad sidemete omamine regionaalsete teenuse tarbijate ja tank-konteinerite veo teenuse pakkujate vahel, tagades optimaalse ja soodsa veoseadmete kasutamise erinevate veoste korraldamisel.

Transportseadmete pakkumine

Intermodal Partnership OÜ pakub oma klientidele alljärgnevaid liike transpordivahendeid:

  • erinevate mudelite paakvagunid vedelkauba veoks raudteedel 1520/1524mm
  • erinevate mudelite platvormvagunid konteinerite veoks raudteedel 1520/1524mm
  • erinevate tüüpide tank-konteinerid, sh. lubatud Tolliliidu riikides
  • spetsialiseeritud lisavarustus tank-konteineri vedudeks: gen-set, ühendusseadmed, voolikud
  • tank-konteinerite varu- ja lisaosad

KVALITEET

Intermodal Partnership OÜ seab oma põhiliseks prioriteediks teenuse osutamisel Kvaliteeti, Ohutust, Läbipaistvust ja Keskkonnakaitset, tagades klientide rahulolu. Ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid läbivad väljaõppe ja atesteerimise vastavuses Kvaliteedipoliitika ja Klientide nõuetega. Intermodal Partnership OÜ-l on taotlemisel sertifikaadid ISO 9001, SQAS ja AEO.

KONTAKTID

Intermodal Partnership OÜ
Pirita tee 20-P, office 221,
Tallinn 10127, Eesti
Telefon:+372 648 8088
Fax: +372 648 4855
E-post: info@intermodal.ee

ROHELINE LOGISTIKA

Intermodal Partnership OÜ äriprotsessides erilise tähtsusega on keskkonnakaitse kohustuste täitmine Ettevõtte jätkusuutliku arenduse poliitika raames. Ettevõtte eesmärgiks on oma Partnerite ja töötajate teadmiste parendamine tarneahelate juhtimise ökoloogilistes aspektides, et leida efektiivsemaid ja keskkonnasõbralikumaid otsuseid, sh. maksimaalselt optimeeritud seadmete kasutamise abil ning kasutades raudteetransporti. Oma tegevuses arendab Ettevõtte paberivaba asjaajamist.